BIBLIOTEKAR

Litteraturformidling

For å drive god litteraturformidling må du kjenne til både litteraturen og leserne. Mange har beskrevet det som å matche rett låner med rett bok. Formidling handler i dag om den muntlige formidlingen som skjer ansikt til ansikt med bibliotekbrukeren, men også om formidling i andre formater, ulike sjangre og medier. Formidling har både en teoretisk og en praktisk håndverksmessig side. Det handler om å gjøre tilgjengelig ved å sette kunst- og kulturuttrykk inn i sammenhenger. Framtiden er alt her sier mange. Utviking av formidiling på nett, i de digitale og sosiale mediene hører naturlig med til dagens utdanning av formidlere.

Berit Petersheim, spesialbibliotekar, Serieteket, Deichmanske bibliotek på Grünerløkka
Berit Petersheim, spesialbibliotekar, Serieteket, Deichmanske bibliotek på Grünerløkka

– Overordnet sett så er jeg tegneseriemisjonær! forteller Berit Petersheim som er faglig ansvarlig for Serieteket. Hun er blant annet med på å arrangere tegneseriefestivalen Oslo Comics Expo som er et samarbeid mellom Serieteket og tegneseriemiljøet i Oslo.

Guro Nesse, ungdoms – og spelbibliotekar, Deichmanske bibliotek
Guro Nesse, ungdoms – og spelbibliotekar, Deichmanske bibliotek

– Eg har alltid visst at eg ville jobbe med litteratur og kultur i ein eller anna form, seier ungdoms – og spelbibliotekar Guro Nesse. No jobbar ho med med arrangement både i og utanfor biblioteket, som forfattarbesøk, filmvisningar og festivalstands på bl.a. Miniøya og Øyafestivalen.

Mari Eeg Vilnes, spesialbibliotekar, Deichmanske bibliotek
Mari Eeg Vilnes, spesialbibliotekar, Deichmanske bibliotek

Mari Eeg Vilnes er bibliotekaren som forteller skumle historier på Hudøy feriekoloni og sitter i juryen til UKM. Nå gleder hun seg til å begynne å jobbe med nettjenesten til avdelingen og for barn og unge.

Giti Nassouri, spesialbibliotekar, Det flerspråklige bibliotek
Giti Nassouri, spesialbibliotekar, Det flerspråklige bibliotek

Det flerspråklige bibliotek (DFB) er et kompetansesenter for bibliotektilbud til språklige minoriteter. De er rådgivere for bibliotek og kjøper inn og låner ut bøker og andre media på 38 språk. Giti Nassouri Ansvarlig for arabisk, dari, pashto, persisk og portugisisk.

Anne Fløtaker, forlagssjef for skjønnlitteratur i Cappelen Damm
Anne Fløtaker, forlagssjef for skjønnlitteratur i Cappelen Damm

Ingenting kan slå følelsen det gir å få være fødselshjelper for en god roman, sier forlagssjef for skjønnlitteratur i Cappelen Damm, Anne Fløtaker.

Katrine Judit Urke, student ved HiO
Katrine Judit Urke, student ved HiO

Det er lovfesta at norske bibliotekarar skal kunne dømme kva som er kvalitet og ikkje. Mykje av biblioteka sin litteraturformidling går i dag føre seg på Internett generelt og bloggosfæren spesielt. Dette ville Katrine Judit Urke studere nærmare. Ho har valt å ta master etter endt bachelor i bibliotek- og informasjonsvitskap og fordjupar seg i litteraturformidling på nett.