BIBLIOTEKAR

Kulturkunnskap

Bibliotekene er ikke bare ”litteraturhus” som skal gi kunnskap og opplevelser. Bibliotekene er yrende møteplasser for mennesker fra mange kulturer. Mange ”nye nordmenn” bruker biblioteket aktivt både i utdanningssammenheng og på fritiden. Bibliotekene ønsker å rekruttere bibliotekarer som har erfaringer fra andre land og kulturer. Kulturkunnskap er derfor viktig i utdanningen.

Giti Nassouri, spesialbibliotekar, Det flerspråklige bibliotek
Giti Nassouri, spesialbibliotekar, Det flerspråklige bibliotek

Det flerspråklige bibliotek (DFB) er et kompetansesenter for bibliotektilbud til språklige minoriteter. De er rådgivere for bibliotek og kjøper inn og låner ut bøker og andre media på 38 språk. Giti Nassouri Ansvarlig for arabisk, dari, pashto, persisk og portugisisk.

Siri Vikse, student ved HiO og deltaker i BOBCATSSS-prosjektet
Siri Vikse, student ved HiO og deltaker i BOBCATSSS-prosjektet

Siri Vikse har som en del av sin utdanning vært med på å arrangere BOBCATSSS, en internasjonal studentkonferanse for studenter i bibliotek- og informasjonsvitenskap. – Du lærer fort at det ikke nytter å være sjenert når man jobber med slike prosjekter; det er bare å hive seg ut i det og la det stå til!