BIBLIOTEKAR

Kildekritikk

”Det er lett å finne gull, hvis du bare vet hvor du skal grave!”
Er det sant at internett gir svar på alle spørsmål? Kanskje, men på nettet kan du finne hva som helst. Ikke alt er gull. Bibliotekarer har informasjonskompetanse. Det betyr at de kan vurdere og finne gode kilder. De bruker ikke ”bare” nettet, men også omfattende boksamlinger, forskningspublikasjoner og databaser. Bibliotekarer nøyer seg ikke bare med enkel ”googling”. De kan avanserte søketeknikker som leder fram til relevante og kvalitetssikrede kilder. De kan systematisere og presentere informasjon. I utdanningen er dette sentralt innhold i faget Kunnskapsorganisering og gjenfinning.

Åsne Hestnes, skolebibliotekar, Dønski videregående skole
Åsne Hestnes, skolebibliotekar, Dønski videregående skole

– Skolebibliotek er mulighetenes arbeidsplass for sånne som meg, sier Åsne Hestnes. – Jeg får brukt mine
kreative evner både i undervisning, litteraturformidling, hjemmeside og gjennom planlegging og gjennomføring av ulike typer arrangementer. Bibliotekarutdanningen var et lykkelig valg etter som det har gitt meg mulighet til å kombinere bokinteressen med interesse for mennesker.

Alf Endre Magnussen, researcher i Aftenposten
Alf Endre Magnussen, researcher i Aftenposten

Synes du det virker spennende å hjelpe journalister med å grave fram informasjon og følge pengespor for bedrifter og personer? Alf Endre Magnussen er en av flere bibliotekarer som jobber som researcher i en avisredaksjon.

Clara Agatha Hagtvedt Lunndal, produktansvarlig og søkeadministrator, ABC Startsiden
Clara Agatha Hagtvedt Lunndal, produktansvarlig og søkeadministrator, ABC Startsiden

Clara Agathe Hagtvedt Lunndal (29) forteller hvordan studiet i bibliotek- og informasjonsvitenskap har gitt henne den nødvendige kompetansen til å utvikle Startsidens søketjeneste.