BIBLIOTEKAR

Informasjonsarkitektur

I dag er det mange forskjellige kompetanser og spesialiseringer som trengs for å lage gode webtjenester. Informasjonsarkitekten er verken programmerer eller grafisk designer, men håndterer innholdet på nettstedet og klassifiserer det og organiserer det slik at brukeren av tjenesten lett finner fram til informasjonen som han eller hun er på jakt etter. Kjernekompetansen i emnekretsen som kalles kunnskapsorganisasjon og gjenfinning er sentral for en informasjonsarkitekt.

Sunniva Agathe Standerholen, Informasjonsarkitekt i Halogen
Sunniva Agathe Standerholen, Informasjonsarkitekt i Halogen

– Bibliotek- og informasjonsvitenskap som studium gir også et veldig godt utgangspunkt og en veldig bred referanseramme innen mange andre områder enn bibliotek, sier Sunniva Agathe Standerholen som jobber med brukeropplevelse i digitale kanaler.

Asbjørn Risan, webredaktør, BIBSYS
Asbjørn Risan, webredaktør, BIBSYS

Asbjørn Risan jobber med informasjonsarkitektur, kvalitetssikring og produsering av innhold til BIBSYS Nettsted. Han vil anbefale bibliotekstudiene til alle som har lyst til å være med på å finne løsninger på hvordan man skal kunne organisere, finne og nyttiggjøre kunnskap i et informasjonssamfunn som produserer og publiserer stadig mer informasjon hver eneste dag.