BIBLIOTEKAR

Forsker

Sunniva Evjen, forsker, Høgskolen i Oslo
Sunniva Evjen, forsker, Høgskolen i Oslo

Sunniva Evjen er opptatt av det politiske aspektet ved folkebibliotekinstitusjonen og forsker på folkebibliotekpolitikk og planlegging av bibliotek i storbyer.