BIBLIOTEKAR

Fagbibliotekar

Tanja Strøm, hovedbibliotekar, Høgskolen i Oslo, Læringssenteret
Tanja Strøm, hovedbibliotekar, Høgskolen i Oslo, Læringssenteret

– Jeg ønsket en utdanning som kunne gi meg fleksibilitet i forhold til valg av yrke fordi jeg ikke var sikker på hva jeg ville arbeide med. Informasjonskompetanse og digital kompetanse var og er ettertraktet ikke bare i bibliotek og arkiv men også i næringslivet.

Thomas Brevik, hovedbibliotekar Sjøkrigsskolen
Thomas Brevik, hovedbibliotekar Sjøkrigsskolen

– Jeg har en fleksibel jobb hvor jeg i stor grad bestemmer hva jeg skal gjøre og hvordan. Jeg har spennende arbeidsoppgaver og får jobbe med mange interessante mennesker. Det er gøy å “treffe” når jeg formidler litteratur og informasjon, og jeg føler at jeg blir satt pris på av de jeg yter tjenester til. Jeg har inntrykk av at jeg gjør en nyttig jobb, sier Thomas Brevik som er veldig fornøyd med yrkesvalget.

Gyda Beisland, bibliotekar, Biblioteket ved Handelshøyskolen BI
Gyda Beisland, bibliotekar, Biblioteket ved Handelshøyskolen BI

Jeg har en veldig spennende jobb i BI-bibliotekets avdeling for digitale tjenester, så det meste av arbeidet mitt foregår på web. Jeg er med i prosjekter hvor vi tester ut tjenester som chat, skype og sosiale medier, forteller Gyda Beisland.