BIBLIOTEKAR

E-bøker

Fysiske bøker har vært grunnstammen i bibliotekenes samlinger. I mange år har det vært snakk om at de fysiske bøkene snart blir erstattet av digitale – e-bøkene. Det har tatt sin tid, men nå ser det ut til at e-bøker når ut over et nisjemarked. Hva betyr dette for litteraturen, forfatterne, bibliotekene, mediemarkedet og leserne? E-bøker kan distribueres på nett uten at lånerne besøker det fysiske biblioteket. Hva betyr det for biblioteket som samfunnsinstitusjon og møteplass?

Digital musikkdistribusjon har et forsprang på bøkene, og erfaringene herfra viser noen av utfordringene på bokmarkedet framover. Webens masseutbredelse og MP3-formatet falt sammen i tid rundt midten av 1990-tallet. Fildeling, opphavsrett, digitale rettighetsmekanismer (DRM) og filformater er noen av kampsonene i etterdønningene av denne revolusjonen. De samme kampene vil stå om bøkene og litteraturen i årene framover. Hvis du brenner for denne typen samfunnsspørsmål, vil studiet i bibliotek- og informasjonsfag passe for deg.

Lars Abrahamsen og Tarjei Fiskergård Werner, studenter ved HiO
Lars Abrahamsen og Tarjei Fiskergård Werner, studenter ved HiO

Studentene Lars Abrahamsen og Tarjei Fiskergård Werner er opptatt av hvordan teknologiske, politiske og økonomiske forhold påvirker biblioteksektoren og skriver oppgave om utlån av e-bøker.