BIBLIOTEKAR

Jobb

I dagens informasjonssamfunn er det stort behov for profesjonelle informasjonsarbeidere. En av bibliotekarens viktigste oppgaver er å fremskaffe riktig, kvalitetssikret informasjon til riktig tid. Det er behov for bibliotekarer som er nytenkende og utadvendte, som kan ta i bruk ny teknologi og tilpasse bibliotekvirksomheten til utviklingen.

Bibliotekarer arbeider i ulike typer bibliotek i offentlig og privat virksomhet. Mange forbinder nok allikevel yrket med folkebiblioteket og utdanningsinstitusjonene. I disse sektorene finner vi da også mange av bibliotekarenes mest spennende arbeidsplasser, blant et uttall informasjonskilder og oppsøkende brukere.

Den teknologiske utvikling byr samtidig på utfordringer og nye arbeidsoppgaver som kontinuerlig former bibliotekarens rolle. Utviklingen bidrar slik til å gjøre bibliotekaren attraktiv utenfor sine tradisjonelle virkeområder. Stadig flere medieinstitusjoner, forlag, internettselskaper, aviser og andre ser seg tjent med en bibliotekar i staben.

Comments are closed.