BIBLIOTEKAR
Gyda Beisland, bibliotekar, Biblioteket ved Handelshøyskolen BI

Gyda Beisland, Biblioteket ved Handelshøyskolen BI

Hvilke arbeidsoppgaver har du?

Jeg har en veldig spennende jobb i BI-bibliotekets avdeling for digitale tjenester, så det meste av arbeidet mitt foregår på web. Jeg er med i prosjekter hvor vi tester ut tjenester som chat, skype og sosiale medier. Jeg jobber mye med e-læring der jeg er med på å lage veiledningsfilmer til våre databaser og nettkurs i hvordan studentene skal bruke kilder i oppgaveskriving. Ellers går en del av tiden med på å holde seg oppdatert på hva som skjer i den digitale verden. Jeg har selvfølgelig kontakt med studenter og ansatte i bibllioteket også − og det er veldig artig!

Hva tenker du om mulighetene utdanningen gir?

Utdanningen gir en smakebit på veldig mye forskjellig fra litteraturformidling og klassifikasjon til økonomi og webutvikling. Det gjør at man står veldig fritt i yrkesvalg etterpå, for vi bibliotekarer kan brukes til så mangt. Jeg har vært barnebibliotekar, avdelingsleder på videregående skole og nå jobber jeg med webutvikling på en høyskole. Utdanningen gir en flott startpakke som man kan videreutvikle i spesialisert retning i yrkeslivet.

Hvem vil du anbefale studiet for?

For dem som synes det er spennende med ny teknologi og som liker å holde deg oppdatert. I vårt yrke skjer det stadig endringer og det er viktig å «henge med». Det jeg har erfart etter jeg var ferdig med utdanningen er at man må kunne formidle enten man jobber i folkebibliotek eller fagbibliotek. Derfor er det viktig å være glad i mennesker og kunne snakke for en forsamling (om man ikke kan det fra før må man være villig til å lære). hvis du bare er glad i å lese er nok ikke dette yrket for deg.

Comments are closed.