BIBLIOTEKAR
Bård Støre, student ved HiO

Hvordan har du jobba med barnelitteratur på studiet?

Barnelitteratur er et av delemnene innenfor Litteratur og bruker-emnet i bibliotek-studiet. To av de oppgavene jeg har valgt innenfor dette emnet har jeg valgte å knytte til barnelitteratur. Den ene oppgaven var en gruppeoppgave, mens den andre var en indivduell analyseoppgave.

I gruppeoppgaven diskuterte jeg og mine medstudenter i gruppen de bøkene og filmen som vi skulle skrive om, og skrev en felles besvarelse. I den indvduelle analyseoppgaven leste jeg novellen, samt de andre novellene og noe relevant sakprosa og faglittertur før jeg skrev analysen.

Hvordan man jobber med f.eks. barnelitteratur avhenger av hvilken form og arbeidsmåte man jobber under.

Hva synes du har vært mest interessant å lære om?

Det jeg synes er mest interessant er å se hvordan en barnelitterær tekst kan tiltale seg til både barn og voksne. At barn og voksne kan se og oppfatte samme tekst så forskjellig og legge merke til ting som de andre ikke kan se. For eksempel synes mange barn at Brødrene Løvehjerte er en fin bok, mens mange voksne synes at den trist fordi den handler om døden.

Hvem vil du anbefale bibliotekarutdanninga for?

Egentlig passer studiet for alle, siden du ikke trenger å ha mye kunnskaper i litteratur for å studere dette. Selv om det er en fordel. Hvis du har mye kunnskaper om film, musikk eller annet emne er det også en fordel du kan bruke. Det samme gjelder hvis du interessert i it-kunnskaper om f.eks. html, xml og php. Bibliotekstudiet er en blanding av både humanistisk vitenskaplig fag, samfunnsvitenskaplig fag og it-vitenskaplig fag.

Comments are closed.