BIBLIOTEKAR
Sunniva Agathe Standerholen, Informasjonsarkitekt i Halogen
Sunniva Agathe Standerholen, Informasjonsarkitekt i Halogen

Sunniva Agathe Standerholen, Informasjonsarkitekt i Halogen

Hvilke arbeidsoppgaver har du?

Halogen er et konsulentselskap som jobber med brukeropplevelse i digitale kanaler. Dette kan dreie seg om prosjekter som fokuserer på brukervennlighet på web, mobil eller andre applikasjoner, og det kan dreie seg om prosjekter som fokuserer på for eksempel innholdsstrukturering på store nettsteder. Mine arbeidsoppgaver kan være alt fra behovskartlegging (å finne ut hva brukerne faktisk trenger) ved hjelp av for eksempel brukertesting, fokusgrupper eller workshops, til oppbygging av innholdsstruktur i inter- eller intranettløsninger og utforming av grafiske grensesnitt.

Hvordan gjorde utdanninga deg kompetent til jobben du har nå?

Utdanningsmessig var det først og fremst kunnskapsorganisasjonsfagene som gjorde at denne jobben er aktuell for meg nå. Innholdet i disse fagene kan i stor grad overføres til andre fagområder enn bibliotekfaget. I tillegg var selvfølgelig vevpublisering- og informasjonsarkitekturfagene veldig relevante!

Hvem vil du anbefale studiet for?

Alle som er opptatt av ny teknologi og som ønsker seg flere valgmuligheter etter endt utdannelse. Studiet gir en bred referanseramme i forhold til ulike måter å forvalte informasjon og kunnskap på, noe som det alltid kommer til å være behov for, uavhengig av teknologibruk. Bibliotek- og informasjonsvitenskap som studium er på én måte tett knyttet til biblioteket som institusjon, men studiet gir også et veldig godt utgangspunkt og en veldig bred referanseramme innen mange andre områder, for eksempel informasjonsarkitektur.

Comments are closed.