BIBLIOTEKAR
Asbjørn Risan, webredaktør, BIBSYS
Asbjørn Risan, webredaktør

Asbjørn Risan, webredaktør

Hvilke arbeidsoppgaver har du?

Min primære arbeidsoppgave er å ha et hovedansvar for BIBSYS Nettsted. Dette innebærer å legge opp en informasjonsarkitektur som balanserer brukernes behov og det innholdet vi ønsker å formidle. I tillegg til det tekniske har jeg ansvar for kvalitetssikring og produsering av innhold. Andre oppgaver inkluderer brukerstøtte/support på produkter og tjenester som vi tilbyr, samt kundekontakt.

Hva var det mest nyttige du lærte på studiet?

Det mest nyttige jeg lærte var prinsipper for kunnskapsorganisasjon og gjenfinning, knyttet opp mot det teknologiske. Kunnskap om ulike formater/språk/løsninger som xml, xhtml, rdf, topic maps, java, php og sql gjør det mulig å kunne sette noen av prinsippene ut i livet. Kombinasjonen bibliotekfag og IT gir en unik mulighet til å kunne samtale med IT-utviklere på den ene siden og bibliotekarer på den andre siden, og gjennom dette kunne koble bibliotekarenes behov med IT-utviklernes muligheter.

Hvem vil du anbefale studiet for?

Jeg vil anbefale bibliotekstudiene til alle som har lyst til å være med på å finne løsninger på hvordan man skal kunne organisere, finne og nyttiggjøre kunnskap i et informasjonssamfunn som produserer og publiserer stadig mer informasjon hver eneste dag.

Comments are closed.