BIBLIOTEKAR
Åsne Hestnes, skolebibliotekar, Dønski videregående skole
Åsne Hestnes, skolebibliotekar, Dønski videregående skole

Åsne Hestnes, skolebibliotekar, Dønski videregående skole

Hva går arbeidsoppgavene dine ut på?

Jeg har status som avdelingsleder for biblioteket på en videregående skole der vi er to fagutdannede bibliotekarer. Det betyr at jeg møter i ledermøte hver uke og er med og fatter generelle pedagogiske og driftsmessige beslutninger. I bibliotekskranken driver vi individuell service og veiledning til elever og lærere. Vi har over 500 besøkende om dagen, så det er travelt. Vi snakker også i klassene om informasjonssøking og kildebruk i ulike fag, og vi er også etterspurt som veiledere når elevene skal velge bøker til egenlesing. Jeg har også ansvar for installering og opplæring i bruk av spesialpedagogisk programvare, og jeg er ansvarlig for skolens hjemmeside. I tillegg skal vi jo drifte biblioteket, bestille og klargjøre bøker osv.

Hva liker du best med jobben din?

Jeg setter stor pris på kombinasjonen av bøker og mennesker. Skolebibliotek er mulighetenes arbeidsplass for sånne som meg som liker å jobbe tverrfaglig og som liker å jobbe med ungdom. Jeg har stor mulighet til å påvirke arbeidsoppgavene og får brukt mine kreative evner både i undervisning, litteraturformidling, hjemmeside og gjennom planlegging og gjennomføring av ulike typer arrangementer. Jeg liker vekslingen mellom fordypninen og det sosiale. Denne listen kunne blitt lang…..

Hvorfor valgte du å ta bibliotekarutdanning?

I løpet av videregående bestemte jeg meg for å satse på psykolog – eller bibliotekarutdanning. Det ble Statens bibliotekhøgskole. Jeg var et lesende barn og den typen leser som altfor tidlig forlot barneavdelingen til fordel for voksenavdelingen. Lesingen formet meg som menneske, og jeg var helt klart inspirert av mine barndoms bibliotekarer. Det var et lykkelig valg etter som det har gitt meg mulighet til å kombinere bokinteressen med interesse for mennesker.

Comments are closed.