BIBLIOTEKAR
Giti Nassouri, spesialbibliotekar, Det flerspråklige bibliotek
Giti Nassouri, spesialbibliotekar, Det flerspråklige bibliotek

Giti Nassouri, spesialbibliotekar, Det flerspråklige bibliotek

Hva går arbeidsoppgavene dine ut på?

Jeg har budsjettansvar for fem språk. Dette innebærer blant annet at jeg har som oppgave å anskaffe medier på de språkene jeg har ansvar for, og så katalogisere det jeg kjøper inn. Veiledning og formidling er også en del av mine oppgaver.

Hvordan får du brukt språkkompetansen din i jobben?

Dette innebærer at man bør ha en viss kjennskap til språkene man har ansvar for, slik at man kan anskaffe bøker og andre medier til de forskjellige målgruppene våre som er relevante. Det er en fordel å kunne språket og ha kjennskap til litteraturen i de språkene man har ansvar for. Det gjør det lettere å navigere på nettsider på andre språk og finne informasjon om for eks. nye bøker for voksne og barn som er utgitt i andre land på andre språk.

Hvem vil du anbefale studiet for?

Er man interessert i bøker, litteratur og er man en god formidler av kunnskap er dette et studie jeg kan anbefale på det sterkeste. Det er veldig interessant, lærerikt og ikke minst trivelig.

Comments are closed.