BIBLIOTEKAR
Bjørnar Bruket, musikkbibliotekar, Rockheim
Bjørnar Bruket, musikkbibliotekar, Rockheim

Bjørnar Bruket, musikkbibliotekar, Rockheim

Hvilke arbeidsoppgaver har du?

Jeg står med en fot i museets samlingsforvaltning og den andre foten i IT-avdelingen. Dvs at jeg har ansvaret for hvordan Rockheims fysiske (gjenstander, arkivalia etc.) og digitale (lyd, bilde og video) samling organiseres, samt administrering av databasene våre, og jeg samarbeider med konservatorene om dokumentasjon av innholdet. På den andre siden samarbeider jeg med vår utvikler og webredaktør om hvordan vi tilgjengeliggjør og formidler innhold fra samlingen på nett.

Hvordan gjorde utdanningen deg kompetent til jobben du har nå?

Generelt sett var nok fordypningen i kunnskapsorganisasjon og gjenfinning på masterstudiet avgjørende, i tillegg til bakgrunn fra musikkstudier. I løpet av studiet var eksempler på relevant kompetanse at jeg bygde meg opp programmeringskunnskaper og erfaring med ulike webtjenester, jobbet mye med (re-)strukturering av musikkmetadata, og generelt med ulike metadataformater og hvordan presentere dette på nye måter (på nett og/eller via en bibliotekkatalog).

Hvem vil du anbefale studiet for?

Studiet er allsidig og vil derfor passe for ulike mennesker. Den delen jeg kjenner best, kunnskapsorganiasjon og gjenfinning, vil jeg anbefale til de som er opptatt av webteknologier, informasjonsarkitektur, databasemodellering, strukturering og organisering av digital informasjon generelt, altså til de som er oppgitt over informasjonsoverfloden på nett.

Det er jo dessuten et ypperlig studium for den som vil eller kan kombinere det med en annen faginteresse eller hobby, for uansett om man havner “foran eller bak” de ulike informasjonssystemene er det en fordel å ha kunnskap om innholdet (altså data-delen av metadata).

Comments are closed.