BIBLIOTEKAR
Lars Abrahamsen og Tarjei Fiskergård Werner, studenter ved HiO
Lars Abrahamsen og Tarjei Fiskergård Werner

Studentene Lars Abrahamsen og Tarjei Fiskergård Werner skriver oppgave om e-bøker.

Hva er tema for bacheloroppgaven deres?

Temaet for bacheloroppgaven vår er utlån av e-bøker ved folkebibliotekene. I dag er det foreløpig bare i Buskerud at bibliotekene låner ut e-bøker, og vi vil foreta en undersøkelse blant brukerne om deres erfaringer med dette.

Hva har dere lært på utdanninga som gir bakgrunn for å skrive en slik oppgave?

Vi har lært mye om utviklingen i bibliotekene de siste årene, og hvordan bl.a. teknologiske, politiske og økonomiske forhold påvirker biblioteksektoren.  Det forestående gjennombruddet til e-boka går rett inn i bibliotekets kjerneområde, og mye har blitt sagt og skrevet om hvordan dette vil forme framtidens biblioteker.  Dette har vært tema for flere pensumtekster og forelesninger.

E-bokplakat

Hvordan vil det forestående gjennombruddet til e-boka forme framtidens biblioteker?

Det har også vært viktig for oss å sette oss inn i den faglige debatten om dette, og vi har i løpet av studiet lært å finne fram i den store informasjonsmengden.

Hvem vil dere anbefale studiet for?

Vi tror det ofte er slik at bibliotekarstudenter velger studiet rett og slett fordi de liker bøker og vil jobbe på bibliotek. Vi hadde selv en litt uklar og vag forestilling av hva studiet gikk ut på før vi begynte her, og ble overrasket over å finne ut hvor stort spenn det er i utdanningen. Vi har hatt undervisning i alt fra litteraturhistorie til utvikling av nettsteder. Derfor finner man også mange ulike typer folk her. Bokelskere er allerede nevnt, men også de som liker å følge med på den informasjonsteknologiske utviklingen, eller de som er interessert i organisering av kunnskap, vil kunne ha interesse av studiet.

Comments are closed.