BIBLIOTEKAR
Gro F. Haugastuen, Document Manager, Statoil ASA

Hva går jobben som document manager ut på?

Dagene er veldig varierte. Oppgavene går på bl.a. å administrere de dataverktøyene vi bruker, for min del mest eRoom. Dette programmet brukes kun i prosjektene i Statoil.
Administreringen går på å
– opprette nye rom for nye prosjekter, ev. nye rom for kontrakter som inngås i eksisterende prosjekter
– hjelpe til med å legge dokumenter på riktig plass (dokumentorganisering)
– tilgangsstyring
– generell opplæring i bruk både for prosjektmedarbeidere og leverandører

Jeg er også med på å gi innspill til de dokumentene som skal lages når en ny leverandør skal velges. Der inngår også innsamling av dokumentasjon. Jeg jobber på prosjekter som fjerner gamle, ferdigbrukte installasjoner på norsk sokkel, og må derfor finne tekniske tegninger fra byggingen, da leverandørene trenger å vite hva de skal fjerne. (!) Har kontakt med leverandører i forbindelse med dokumentutvekslingen.

Hvordan gjorde bibliotekarutdanninga deg kompetent til en slik jobb?

Bakgrunnen fra folkebibliotek forberedte meg på ingen måte til hverdagen i Statoil. Utdanningen går mye på hva som er basisen min her, med organisering av nye dokumenter, gjenfinning av gamle dokumenter og generell kunnskap om IT

Hvem vil du anbefale denne jobben for?

Organiserte mennesker som ikke har noe imot å mase på andre, som tør å ta opplæring på nye brukere. Må beherske mange oppgaver på en gang. Det er en stillesittende jobb, tålmodighet er en fordel. Generell interesse for IT.

Comments are closed.