BIBLIOTEKAR
Marianne Høiklev Tengs, enhetsleder for Dokumentsenteret i Utlendingsdirektoratet

Marianne Høiklev Tengs, enhetsleder for Dokumentsenteret i Utlendingsdirektoratet

Marianne Høiklev Tengs, enhetsleder for Dokumentsenteret i Utlendingsdirektoratet

Hva går arbeidsoppgavene dine ut på?

Jeg har personalansvar for 47 medarbeidere. I tillegg har jeg ansvaret for oppfølging av HMS-arbeid og økonomi i enheten, jeg deltar i et prosjekt for innføring av elektronisk saksbehandling i utlendingsforvaltningen, og jeg er medlem av ledergruppen i min avdeling.

Hva liker du aller best med jobben din?

Jeg liker å se resultater, for eksempel at vi klarer overgangen til elektronisk saksbehandling på en god måte. UDI har knappe ressurser, så jeg synes det er flott at vi faktisk får unna så mye som vi gjør hver dag. I løpet av 2010 registrerte vi 198 000 søknader og enkeltdokumenter knyttet til saker til behandling i UDI, så tempoet er høyt!

Hvorfor valgte du bibliotekarutdanningen?

Jeg er systematisk anlagt, og hadde i tillegg en fin bibliotekar på det lokale biblioteket mitt der jeg vokste opp. Hun åpnet døren til bøkenes verden for meg sammen med min leseglade familie. Gjennom tyve års arbeidserfaring har jeg hatt flere spennende og utfordrende jobber, og det er takket være en god utdanning “i bånn.”

Comments are closed.