BIBLIOTEKAR
Alf Endre Magnussen, researcher i Aftenposten
Alf Endre Magnussen, researcher i Aftenposten sammen med journalist Per Anders Johansen

Alf Endre Magnussen (t.v) gransker, sammen med journalist Per Anders Johansen, de amerikanske ambassadenotatene som først ble lekket til Wikileaks, og deretter til Aftenposten. Foto: Jan Tomas Espedal.

Hva går arbeidsoppgavene dine ut på?

Referansearbeid, stort og smått. Smått er gjerne sjekkesaker, faktasøk, skrive faktarammer. Større kan være å gå inn i et tema, grave i en konkret sak, eller ta i bruk dataverktøy for analyse og bearbeiding. Gravingen består gjerne i å følge pengespor for bedrifter og personer, i inn- og utland, dataverktøyene kan også være å utvikle interne databaser vi bruker i researcharbeidet.

Holder også kurs i informasjonssøking og -behandling for reporterne, og har tidligere jobbet med utvikling og innføring av redaksjonelle datasystemer.

Hva liker du aller best med jobben din?

Jeg får jobbe selvstendig, men også i team. Ser umiddelbart resultatene.

Hvordan gjorde utdanningen deg kompetent til jobben du har nå?

Jeg begynner å bli gammel, og jeg startet på bibliotekarutdanninga da internettet ble “vanlig” (noen som husker Gopher og Mosaic?)… Uansett, opplevde at skolen tilrettela og ga oss muligheten til å komme inn i dette “nye”, og fikk et forsprang, i hvertfall i presseverdenen. Systematisk tenkning, informasjonshåndtering og statistisk metode har også vært nyttig, og ikke minst brukerforståelse, spesielt nyttig når man noen ganger skal være et bindeledd mellom redaksjonen og IT-utviklere.

Comments are closed.