BIBLIOTEKAR
Sunniva Evjen, forsker, Høgskolen i Oslo

Sunniva Evjen, forsker, Høgskolen i Oslo

Sunniva Evjen, forsker, Høgskolen i Oslo

Hva forsker du på?

Jeg forsker på folkebibliotekpolitikk og planlegging av bibliotek i storbyer. Jeg er interessert i politiske perspektiver på folkebibliotek og hvilken motivasjon som ligger bak slike betydelige offentlige satsinger, som vi for eksempel ser i Oslo med Nye Deichman. Jeg intervjuer politikere i tre byer (Oslo, Århus og Birmingham) og ser i tillegg på planer og strategidokumenter.

Hva var din motivasjon for å begynne på studiet?

Jeg hadde lyst til å bli bibliotekar! Jeg ville jobbe med bøker og mennesker. Helt enkelt. Men utover i studiet ble jeg oppmerksom på bredden i studiet, og det gav meg et ganske nyansert syn på hvilke jobbmuligheter jeg hadde etterpå. Fra å være mest interessert i litteraturformidling, ble jeg mer og mer bevisst på det politiske aspektet ved folkebibliotekinstitusjonen, og jeg ble også veldig interessert i informasjonsformidling og markedsføring. Masterstudiet var helt klart en veldig modningsprosess for meg.

Hvem vil du anbefale studiet for?

Tja… For meg er Bachelorstudiet en typisk generalistutdannelse, som gir kunnskap på mange områder. For de med særlige interesser kan man spesialisere seg innenfor emnene eller gå videre på masterstudiet. Det hjelper å være allsidig og interessert i mennesker – for uansett om du vil jobbe med web, bli biblioteksjef eller barnebibliotekar må du forholde deg til de som bruker tjenestene. People skills er viktig. Jeg tror at folk i stadig mindre grad låser seg til et yrke ved å ta en profesjonsutdannelse, og det er kanskje særlig tilfelle med bibliotekarutdanningen her på HiO.

Comments are closed.