BIBLIOTEKAR
Siri Vikse, student ved HiO og deltaker i BOBCATSSS-prosjektet
Organisasjonsgruppen BOBCATSSS 2011

Organisasjonsgruppen BOBCATSSS 2011

Hva er BOBCATSSS og hvordan har dere jobbet med det i studietiden?

Bobcatsss er en internasjonal studentkonferanse som arrangeres hvert år av studenter fra Vest- og Øst-Europa. Selve konferansen holdes som oftest i Øst-Europa slik at det skal være mulig for flest mulig å delta. Bobcatsss ligger under EUCLIUD og har funnet sted så å si hvert år siden oppstarten i 1993! Tema for konferansen settes hvert år av studentene som arrangerer. Studentene er også ansvarlige for det økonomiske, markedsføring og logistikk. Kort sagt ligger alt ansvar for gjennomføring på studentene, og det er jo en kjempeutfordring!

Da vi ble spurt om å være med gikk vi i 1. klasse på HIO alle sammen. Jeg syns prosjektet hørtes veldig spennende ut og sa ja med en gang. Sammen med de andre på gruppa har jeg jobbet jevnt og trutt med Bobcatsss parallellt med studier i over et år nå. Noen ganger har det tatt mye tid, men det er alltid givende å holde på med og vi har lært utrolig mye av dette prosjektet som vi aldri kunne ha lært i et klasserom.

På høsten i 2. klasse hadde vi også Bobactsss prosjektet som fag, og gikk opp til muntlig og skriftlig ”eksamen”. Vi hadde timer hver uke med forskjellige forelesere fra inn- og utland, og i en så liten gruppe som vi er blir det læring på en helt annen måte enn i et storklasserom. Vi er 8 stykker på den norske gruppa, og noen ganger kunne vi nok gjerne vært  flere, selv om vi hadde det veldig fint med kun oss også.

Hva har vært det beste med dette arbeidet?

Det beste med dette prosjektet for meg har vært alle menneskene vi har blitt kjent med, både på HIO og på reisene i forbinnelse med konferansen. Vi var i Parma på Bobcatsss 2010 i fjor og traff masse fantastiske mennesker! Vi har også blitt veldig godt kjent med ungarerne som arrangerer med oss, og også østerrikerne som var med i starten. I tillegg har vi fått et veldig godt bånd til flere av lærerne på HIO i og med at vi hele tiden renner ned dørene deres for å spørre om noe. Du lærer fort at det ikke nytter å være sjenert når man jobber med slike prosjekter; det er bare å hive seg ut i det og la det stå til!
Må også nevne at dette faget er gull verdt med tanke på å jobbe i prosjekter og for å lære om organisasjonsjobbing og orgasnisasjonskultur!

Hva har du lært av dette prosjektet som du kan få nytte av i arbeidslivet?

Jeg føler jeg har lært mye om meg selv, og hvordan jeg jobber med og opp mot andre mennesker. Internasjonalt samarbeid er en stor del av erfaringen, og måten vi jobber over landegrenser på tror jeg vil hjelpe meg hvis jeg haver i en lignende situasjon igjen. Jeg har nok også lært å stole mer på meg selv, tørre å si ifra og stå for det jeg mener.

Comments are closed.