BIBLIOTEKAR
Kim Tallerås, høgskolelektor, Høgskolen i Oslo
Høgskolelektor Kim Tallerås

Høgskolelektor Kim Tallerås. Foto: Joacim Jørgensen.

Hva var din motivasjon for å begynne på studiet?

Jeg interesserte meg for bibliotek ganske tidlig, og hadde blant annet siviltjeneste på biblioteket i Oslo Fengsel. Den viktigste årsaken til denne interessen og inngangen til studiet for min del, var nokså politisk og knyttet til bibliotekene som viktige samfunnsinstitusjoner. Informasjon og kultur bør være mest mulig tilgjengelig for alle. I tillegg var jeg interessert i ny teknologi og organisering av informasjon.

Hvordan var ditt møte med utdanningen?

Jeg var fascinert over den faglige bredden i utdanningen. Det var uvant å gå rett fra litteraturundervisning til programmeringstimer, men etter hvert ble sammenhengene mellom fagene tydeligere, og i seg selv veldig interessante. Fagene innenfor kunnskapsorganisasjon var kanskje aller mest spennende, f.eks sett i forhold til formidling av litteratur: Hvordan gjøre litteratur og annen informasjon mest mulig tilgjengelig for brukere i det fysiske biblioteket eller på nettet?

Hva tenker du om mulighetene utdanningen gir?

Utdanningen gir gode og varierte muligheter. Du kan rette deg mot biblioteksektoren, digitale medier eller formidling. Det kommer litt an på hvilke fag og emner du velger å fordype deg i. Internett og digital utvikling har skapt et økende behov for spesialister innenfor kunnskapsorganisering. Det er bl.a. stor etterspørsel etter informasjonsarkitekter som kan strukturere og organisere informasjon på større og mindre nettsteder.

Hvem vil du anbefale studiet for?

Jeg tror studiet kan passe for veldig mange. Både litteraturinteresserte og folk som er opptatt av informasjonspolitikk, og ikke minst de som er opptatt av kunnskapsorganisering og ny teknologi. Studiet stiller høye krav til studentene, men tilbyr samtidig god oppfølging og gode rammer for læring.

Comments are closed.