BIBLIOTEKAR
Thomas Brevik, hovedbibliotekar Sjøkrigsskolen

Thomas Brevik, hovedbibliotekar Sjøkrigsskolen

Thomas Brevik, hovedbibliotekar Sjøkrigsskolen

Hva går arbeidsoppgavene dine ut på?

Administrasjon av biblioteket, veiledning og opplæring i informasjonssøking for studenter og ansatte. Innkjøp av bøker, elektroniske databaser, tidsskrifter og DVD. Aktiv deltakelse i organisasjonsutvikling av Sjøkrigsskolen.

Hvilke andre jobber har du hatt?

Distriktsbibliotekar ved Hordaland fylkesbibliotek, Biblioteksjef i Luster i Sogn, bibliotekar ved Universitetsbiblioteket i Bergen.

Hva var det som gjorde at du valgte bibliotekarutdanningen?

Gikk mye på biblioteket i barndom og ungdom og ble entusiastisk rekruttert av bibliotekarene på Oppegård bibliotek. Etter å ha prøvd journalistikk en stund syntes jeg bibliotekutdanning og jobb hørtes spennende ut.

Er du fornøyd med yrkesvalget?

Veldig, jeg har en fleksibel jobb hvor jeg i stor grad bestemmer hva jeg skal gjøre og hvordan. Jeg har spennende arbeidsoppgaver og får jobbe med mange interessante mennesker. Det er gøy å “treffe” når jeg formidler litteratur og informasjon, og jeg føler at jeg blir satt pris på av de jeg yter tjenester til. Jeg har inntrykk av at jeg gjør en nyttig jobb.

Thomas skriver også en blogg: Blogg og bibliotek.

Comments are closed.