BIBLIOTEKAR

Utdanning

Bachelorstudium i bibliotek- og informasjonsvitenskap ved Høgskolen i Oslo og Akershus gir kompetanse i å organisere, lagre og gjenfinne informasjon. Formidling av litteratur og kultur står sentralt.

Det legges stor vekt på digital kompetanse og bruk av ny teknologi. Med en bibliotekarfaglig bakgrunn har du kompetanse i å planlegge, administrere og lede bibliotek. Bibliotekarer velger ut, organiserer og gjør det mulig å finne fram i dokumentsamlinger, i både fysiske bibliotek og i digitalt lagret informasjon, og kjenner søkesystemene for informasjon. Bibliotekarer bistår og veileder saksbehandlere og brukere, og sørger for effektive systemer for gjenfinning av informasjon. I tillegg arbeider mange bibliotekarer med informasjonsarkitektur og utforming og vedlikehold av nettsteder.

 

Søk studieplass

Bibliotekarstudiet hos Høgskolen i Oslo og Akershus

Samordna opptak

Informasjon om bibliotekarstudiet hos Samordna opptak

 

Første år av bachelorstudiet i bibliotek- og informasjonsvitenskap kan også tas som et årsstudium, med mulighet for nettstudium. Årstudiet hos Samordna opptak.

Høgskolen i Oslo og Akershus har i tillegg mastergrad i bibliotek- og informasjonvitenskap med muligheter for spesialisering i faget. Opptak på masterstudiet krever bachelorgrad i bibliotek- og informasjonsvitenskap, bachelorgrad i arkivvitenskap eller en bachelorgrad med en faglig fordypning på minst 80 studiepoeng innenfor masterstudiets fagområde(r). Kanskje det er aktuelt for deg som har en bachelor- eller mastergrad fra før? Vi tilbyr også en master i bibliotek, styring og ledelse.

Les mer om ulike studier innenfor bibliotek-, arkiv-, og informasjonsfag.

Andre utdanningstilbud

I tillegg til utdanningen i Oslo, tilbyr:

Comments are closed.